Drs. Wil Hol

WerkWil

Outplacement

portret_wilcWerkvraagstukken betreffen het snijvlak van de binnenwereld (Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk?) en de buitenwereld (Wat is er mogelijk in een branche? Hoe zoek ik dat uit? Hoe presenteer ik mijzelf?). Verminderd plezier in het werk of zwaardere varianten daarvan zijn vaak aanleiding hier eens serieus bij stil te staan. Vanuit mijn expertise en ruime ervaring bied ik u hierbij waar mogelijk de gewenste ondersteuning.

WerkWil heeft de licentie voor vragenlijsten van het LDC die een indicatie geven over mogelijk passende beroepen. Deze vragenlijsten kunnen online ingevuld worden.

Wat voor type man treft u aan, mocht u besluiten mijn praktijk met een bezoek te vereren? Voorop staat dat ik een onderzoeker en analyticus ben. Ik breng in de gesprekken met u de zaken graag zorgvuldig in kaart. Verder hecht ik waarde aan samenwerking. Inzet van u en mijzelf om als team voortgang te boeken in de voorliggende situatie. Rest nog mijn betrokken en informele aard te vermelden.

Tarief: In goed overleg met werknemer en werkgever brengt WerkWil een offerte uit.